Sitenin amacı

Sadri Maksudi Arsal’ı ve fikri mirasını tanıtmayı amaçlayan bu sitede, onun eserlerinden ve hakkında yazılanlardan oluşan bir arşiv sunulmaktadır. Hakkında yazılmış çok sayıda kitap ve yüzlerce makale bulunmakla birlikte bugüne kadar yaşadıkları ve yaptıkları yeterince araştırılmamıştır. Bu arşiv ile akademik çevrelerin dikkatini çekmeyi ve yeni araştırmaları özendirmeyi ummaktayız. Burada, bu yaklaşım çerçevesinde; her ülkeden, her kesimden, her bilim dalından ilgi duyacakların Sadri Maksudi Arsal’ın görüşlerine dijital ortamda erişebilmelerini sağlamak önceliğimiz olmuştur.

Sadri Maksudi Arsal bizlere devasa bir arşiv bırakmıştır. Burada bugüne kadar hiç görülmemiş resimleri, bilinmeyen eserleri ve ilginç belgeler bulunmaktadır. Erişilebilen her eseri bu siteye dâhil edilmiş, 1911 yılı Türk Yurdu makaleleri gibi kimi yazıları, genç nesillerin anlayacağı şekilde günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.

Daha çok kitapları ile tanınmasına karşılık, yaşamının farklı kesitlerinde yaptığı konuşmalar da son derece değerli ve önemlidir. Hatta bu konuşmaları yaşamı boyunca savunduğu fikirleri daha iyi yansıtmaktadır. Burada o konuşmaların ancak bir kısmı değerlendirilebilmiştir. Konuşmalarının yanı sıra gazetelerde yayınlanan makaleleri de o günlerin sorunlarına ışık tutarken, demokrasi ve ideoloji gibi konularda günümüzün sorunlarına rehber niteliğinde çözümlemeler getirmektedir.

Sitenin tasarımı ve mimarı Sadri Maksudi Arsal’ın torunu Gülnur Üçok olmakla birlikte bu siteye çok sayıda kimsenin katkısı olmuş, bu site kolektif bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır.