Belgeler

 1. Sadri Maksudi’nin (Nizameddin Oğlu Sadreddin Maksudof’un) doğum tarihini gösterir
  belge.
 2. Paris’te Hukuk Fakültesine ilaveten derslerine devam ettiği Ecole Pratique Des Hautes
  Études, Section de Sciences Historiques et Philologiques ‘in 1902-1903 Akademik Yıllığı
 3. Sadri Maksudi Arsal’ın Cenazesinde Prof. Tayyip Gökbilgin’in konuşması.
 4. Sadri Maksudi’nin cenaze merasiminde Beyazıd Cami (Son Havadis 22 Şubat 1957)
 5. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivlerinde Kazan’da yer alan bir belge. 1918
  yılında Finlandiya’ya kaçmadan önce Mayıs 1918’de Sefir Ali Kemali Bey’den yardım
  talebi.
 6. Sadri Maksudi’nin 1917’de Kadetler Kongresindeki Nutku
 7. Mart 1919 İngiliz Arşivleri: Lord Curzon, gizli yazıda, Sadri Maksudi’ye kibar davranın ama vize vermeyin diyor
 8. 10 Ocak 1919 tarihinde Paris Barış Konferansına sunduğu Memorandum (Fransızca)
 9. Ölümünün dördüncü yılında Prof. Tayyip Gökbilgin’in konuşması
 10. Hukuk Fakültesi Son Ders Öğütleri
 11. Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş dilekçesi ve müzakereleri.