page-list-file Sadri Maksudi Arsal

Türk Tarih Kongrelerinde Tebliğleri

  • Öğleden önce ,Birinci oturuş ,Tarihin amilleri, Sadri Maksudi Bey
  • Öğleden sonra , Birinci oturuş , Tenkitler , Zeki velid bey
  • Öğleden sonra Üçüncü oturum , “Zeki Velid Bey'in tenkitleri - Kuraklık ve Eski Türk Şehlerinin Mahelleri”
  • Brandenstein,W ,Etrüsk meselesinin şimdiki durumu
  • Öğleden evvel birinci oturum ,Tarih yazmak ve tarih okutmak usullerine dair ,Akçuraoglu Yusuf Beyefendi
  • Hun-Türk Münasebetleri, A. Von Gabain
  • Dilmen İbrahim Necmi , Türk tarih tezinde Güneş--Dil Teorisinin yeri ve değeri
  • Ömer lütfi barkan
  • Sadri Maksudi Arsal, “Beşeriyet Tarihinde Devlet ve Hukuk Mefhumu ve Müesseselerin İnkişafında Türk Irkının Rolü”