page-list-file Sadri Maksudi Arsal

Hakkında Yayınlanan Makaleler

 • Akçura, Yusuf, Türk ve Tatar Birdir, Türk Yurdu, 1911
 • Akyol, Taha, "Milliyetçilik ve Sadri Maksudi", Milliyet Gazetesi, 14 Mayıs 2007
 • Arslan, Dr.Gürbüz, Sadri Maksudi Arsal, Denizbank İsmi ve Eleştiriler 2007
 • Ayda, Adile, Babam Sadri Maksudi, Cumhuriyet, 1957
 • Aydoğan, B, Sadri Maksudi’nin Türk Diline Katkıları, Türük, 2019
 • Bayramlı, Ayşen Uslu. “Sadri Maksudi’nin Ölümünün 50. Yıl Anısına: Sadri Maksudi’nin Hayatı ve Maksudi’nin Az Bilinen Maişet Romanı Hakkında.” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2007):101-109
 • Birinci, Ali, "Sadri Maksudi Arsal'ın Hayat Hikâyesi ve Eserleri", Armağan Kitap İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt LXX, Sayı:1, 2012
 • Campbell, Elena I., "The Autocracy and the Muslim Clergy in the Russian Empire (1850-1917), Russian Studies in History Vol.44, no. 2, Fall 2005: .8-29
 • Cemil, Alâeddin. “Sorbonne’da Türk Akvâmı Tarihi.” Vakit, 16 Aralık, 1923. (İkinci kez yayınlanması: Türk Kültürü, Sadri Maksudi Arsal Sayısı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Mart 1967)
 • Copeaux, Elena, Le Mouvement Prometheene
 • Çağlar, Behçet Kemal, Bir Gerçek Milliyetçinin Ölüm Yıldönümünde, Cumhuriyet 20 Şubat 1967
 • Çağlar, Behçet Kemal, Mülkiyet Hakkı Mahiyeti Tarihi
 • Darago, Reşat Nuri, Milliyetçilik, Türk Yurdu Dergisi, Ekim 1955, Sayı 249
 • Dündar, Merthan, İngiliz Belgelerinde Sadri Maksudi Arsal
 • Dündar, Merthan, İngiliz_Belgelerinde_Sadri_Maksudi_Arsal
 • Ercilasun, Ahmet Bican, Sadri Maksudi ve Türk Dili
 • Ercilasun, Ahmet Bican, Türk Tarihi_akisi_icinde_cumhuriyet_doneminde_turk_dili
 • Eroğul, Cem, Anayasa ve Tüze Dili
 • Gaynanova, Educational Activities of Tatar Intelectuals in Turkey
 • Gedikli, Fethi, Yolunu Kendi Kazan Bir Yolcu
 • Gökbilgin, Tayyip, Sadri Maksudi'nin Türk Tarihi ve Soyu Üzerine Görüşleri, Türk Yurdu Nisan Mayıs 1970
 • İnalcık, Halil, Sadri Maksudi Arsal İçin, Vatan, 2 Mart 1958
 • Ishakhov, Salavat, The Appeal of Sadri Maksudi to the Paris Peace Conference
 • İshakov, Salavat, Sadri Maksudi in Europe
 • Kopraman, Kazım Yaşar, Sadri Maksudi Arsal, Türk Yurdu
 • Leitzinger, Antero, The Idea of IDEL-URAL, The Eurasian Politician,May 2000
 • Lokman, Kemal, Sadri Maksudi Arsal'ın Sorbon Üniversitesindeki Son Dersi
 • Muhlis, Mehmed, Türk Yurdu 11 Ekim 1917
 • Ortaylı, İlber, Hürriyet Gazetesi 15 Ekim 2017
 • Pultar, Gönül, Dedem Sadri Maksudi Arsal Aralık, 2016
 • Pultar, Gönül, Sadri Maksudi'nin Türkiye'deki Hizmetleri, Türk Dünyası Aydınları Bildirimleri Sempozyumu, 1996
 • Rorlich, Azade, Two Tatar Travellers, Central Asian Survey, 2007
 • Scherberger, Max, Der Tatarische Türkische Intellektuelle Sadri Maksudi Arsal
 • Scherberger, Max, Die Ratschlage der letzten Vorlesun
 • Sherberger, Max, Die Ratschläge der letzten Vorlesung
 • Sigbatulina, Alfina, Sadri Maksudi Arsal Hukuk Fakültesi Özel Sayısı Hakkında
 • Sigbatulina, Alfina, Sadri Maksudi'nin Avrupa Seyahati, İstanbul Hukuk Fakültesi Armağan Kitap
 • Şeyhbul, Almas, Türk Dünyası Aydınlarınndan Sadri Maksudi ve Turan Yazgan
 • Tahirov, Indus, Halkımızın Meşhur Şahıslarından Sadri Maksudi
 • Taymas, Abdullah Battal, Vakit 29 Mart 1931 s 5 (1)
 • Taymas, Abdullah Battal, Vakit 30 Mart 1931 s 5 (2)
 • Tayyip Gökbilgin Türk Yurdu Nisan Mayıs 1970
 • Toprak, Zafer, Antropolojik_Dilbilim_ve_Turkiyede_Dil_Devrimi
 • Turhan, Ali Vahit ve Üstael, Füsun, Sadri Maksudi'nin Yayınlanmamış Bir Eseri 1999
 • Turhan, Ali Vahit, Sadri Maksudi et le Turquisme Rationnel et Laique
 • Turhan, Naile, Bir Bilgini Anarken, Cumhuriyet 1976
 • Türk Kültürü Sadri Maksudi Sayısı
 • Türükoğlu Gökalp. Türkistan Dergisi, Yıl 2 Sayı 5 1989
 • Uzman, Nasrullah, “Sadri Maksudi Arsal’ın TBMM’deki Faaliyetleri”,
 • Yörük, Ali Adem, Sadri Maksudi.Arsal Bibliyografya
 • Zaripova Çetin, Çulpan, Tatar Edebiyatının Gelişimi
 • Ayda, Adile, Cumhuriyet Gazetesi 1957 Babam Sadri Maksudi
 • Belge, Murat, Maksudi'nin Milliyetçiliği
 • Çağlar, Behçet Kemal, Sadri Maksudi'nin Mülkiyet Hakkı, Mahiyeti ve Tarihi Konferansı
 • Devlet, Nadir, Türkiye ile Rusya arasında köprü Tatarlar
 • Dilyara Usmanova,The Activity of the Muslim Faction of the State Duma
 • Dinçer Koçak Rusya Müslümanları Kongreleri
 • Ercilasun, Ahmet, Sadri Maksudinin Milliyetçiliği Türk Kültürü Dergisi
 • Koç, Yunus, Türk Yurdu, Ocak 2011
 • Pultar, Gönül, Unutulan Düşünsel Miras, Radikal, 20 Şubat 2007
 • Turhan, Ali Vahit, Turquisme