page-list-file Sadri Maksudi Arsal

1907-1925 Yıllarında Yaptığı Bazı Konuşmalar

  • 18 Ağustos 1917 İl Gazetesinde çıkan Konuşma Metni
  • 2 Ocak 1918
  • 22 Temmuz 1917
  • 31 Aralık 1917
  • Muhtariyet Komisyonu Konuşması 22 Temmuz 1917
  • S.Maksudi Temmuz 1909 Fransa
  • İç Rusya ve Sibirya Müslümanları Millet Meclisi 2 Ocak 1918
  • “Les Houei-hou et Ouigour des Chinois et des Mongols et les Ogoux des inscription Turques de l’Orkhon, Journal Asiatique Janvier-Mars 1924, Page 141-148 “Les Houei-hou et Ouigour des Chinois et des Mongols et les Ogoux des inscription Turques de l’Orkhon, Journal Asiatique Janvier-Mars 1924, Page 141-148 Çinlilerin ve Moğolların Hüvey-Hu’ları ve Orhon Türk yazıtlarındaki Tokuz Oğuzlar”, Journal Asiatique, Ocak-Mart 1924, s. 141-148